Wmo

Het Longfonds ondersteunt belangenbehartigers die zich inzetten voor een goed Wmo-beleid van hun gemeente. Vrijwilligers van het Longfonds zitten in verschillende lokale Wmo-platforms. Zij vertegenwoordigen het Longfonds in deze platforms en spannen zich in voor een goed gemeentelijk Wmo-beleid. Daarnaast informeert het Longfonds mensen met longziekten over wat de Wmo inhoudt, en over allerlei actualiteiten op het gebied van de Wmo.

Bent u lid van een Wmo-platform, dan kan onderstaande informatie u ondersteunen bij uw werk.

Relevante Websites met meer informatie over WMO
Ondersteuning van belangenbehartigers

Lokale belangenbehartiging kan het beste collectief worden opgepakt, om een zo groot mogelijke groep longpatiënten te bereiken. Hierbij werken we samen met landelijk en lokaal werkende organisaties die met hun deskundigheid belangenbehartigers uitstekend ondersteunen. Zoals Zorgbelang, Ieder (in) en het programma Aandacht voor iedereen.

Programma Aandacht voor iedereen

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Zorgbelang

Zorgbelangorganisaties  behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Via www.zorgbelang-nederland.nl vindt u de lokale Zorgbelangorganisaties.Vrijwilligers van het Longfonds kunnen gebruikmaken van ondersteuning vanuit Zorgbelang.

Zelf aan de slag

Komt u ook in actie namens het Longfonds? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld met met een sponsorloop of dansmarathon! Als u een sponsoractie wilt organiseren, dan denken we graag met u mee hoe u dit het beste kunt doen. Neem gerust contact met ons op via de consulent van uw regio.

Maak u eigen actiepagina aan

U kunt gemakkelijk een eigen webpagina aanmaken op onze actiesite. Vanuit deze pagina verstuurt u e-mails naar uw adresboek en kunt u berichtjes plaatsen op andere websites. Zo vraagt u mensen uit uw eigen netwerk om uw sponsoractie te steunen. Maak nu uw eigen pagina aan op gezondelongen.nl

Goede voorbeelden