Voorlichting

Vrijwilligers van het Longfonds geven voorlichting over de chronische longziekten COPD en astma. Zij doen dat op verschillende plekken in het land. Goede voorlichting en hoe dat het dagelijks leven beïnvloed vindt het Longfonds erg belangrijk.

Het Longfonds heeft diverse voorlichtingsmaterialen beschikbaar. Daarnaast beschikken we over goed getrainde mensen die aan een diverse doelgroepen voorlichting kunnen geven.

Longfonds

Het is altijd prettig om bij een voorlichtingsbijeenkomst houvast te hebben aan een standaard presentatie. Waar staat het Longfonds voor, waar werken we aan, wat zijn onze dromen? Deze PowerPoint presentatie kunt u hier downloaden.

Kinderen

Voor het geven van voorlichting aan kinderen hebben we verschillende voorlichtingsmaterialen gemaakt. Neem bijvoorbeeld het spreekbeurt-pakket of de youtube filmpjes die de presentatie kan ondersteunen. Daarnaast kunt u veel informatie voor deze doelgroep vinden op astmakids.nl.

Kwaliteit van leven

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert.

Goede voorbeelden