Over de patiëntenvereniging

Als patiëntenvereniging behartigt het Longfonds in heel Nederland de belangen van mensen met een longziekte. Met uw hulp zijn al grote stappen gezet. Ook de komende jaren blijft het Longfonds strijden voor gezonde longen en tegen longziekten.

Dankzij u en alle leden van de Longfonds patiëntenvereniging is het mogelijk nieuwe stappen te zetten op het gebied van longziekten. Samen combineren we geld en kennis met ervaring van patiënten. Mensen die hun longziekte door en door kennen. Uw inzet is van onschatbare waarde en geeft het Longfonds een unieke kracht. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting geven en belangen behartigen: dat is waar het Longfonds en haar patiëntenvereniging voor staat.

Toekomstplannen

De patiëntenvereniging is actief op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Op al deze terreinen werken professionals en vrijwilligers samen. Als vrijwilliger heeft u een belangrijke rol in uw eigen woonplaats of regio. Elk jaar worden in verschillende regio's tientallen succesvolle activiteiten georganiseerd. Alle initiatieven en acties van onze vrijwilligers helpen het Longfonds om zijn doelstellingen te bereiken.

Voor de toekomst zijn er nieuwe doelen opgesteld, die beschreven staan in het beleidsplan (2011-2014) van de patiëntenvereniging. Betere zorg en behandeling, vroegere opsporing van longziekten en betere medicijnen: dat is onder andere waar het Longfonds de komende jaren aan zal werken. Met uw enthousiaste hulp en inzet.

Jaarplan 2014

Voor 2014 zijn er nieuwe plannen gemaakt. Waar gaan we mee aan de slag? Dat kunt u lezen in dit jaarplan. Een animatie laat in simpele stappen zien wat onze plannen zijn.

Successen

Dankzij u en onze andere vrijwilligers zijn al veel successen geboekt voor mensen met een longziekte. Denk maar aan de Zorgstandaard COPD,  de rookvrije horeca en schonere lucht op veel scholen. Samen met deskundigen, zorgverleners en overheden hebben onze vrijwilligers dergelijke projecten tot een goed einde gebracht.