Ik heb astma en ben een mondige patiënt, maar zelfs dan is het lastig om voor jezelf op te komen. Dat maakt dat ik extra gedreven ben als vrijwilliger in de LED-groep van het Longfonds. Arja van Sonderen, LED-vrijwilliger

Ervaringsdeskundigen

Met patiëntenparticipatie wil het Longfonds een bijdrage leveren om de zorg optimaal af te stemmen aan de wensen en de behoeftes van mensen met een longziekte.

Mensen met een longziekte kijken met een andere blik naar de zorgverlening dan hulpverleners en kunnen een unieke toegevoegde waarde hebben met het inbrengen van het patiëntenperspectief. We noemen dit het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Het houdt in dat patiënten de mogelijkheid krijgen kennis en ervaringen in te brengen die bijdragen aan verbeteringen in de zorg.

Met de inzet van ervaringsdeskundigheid van de patiënten loopt het Longfonds vergeleken bij andere fondsen voorop. Maar wil hierin nog veel meer bereiken. Bij het Longfonds noemen we deze patiënten LongfondsErvaringsDeskundigen; de LED. Dit zijn vrijwilligers die vanuit het patiëntenperspectief meedenken en participeren bij het Longfonds. Zowel intern bij projecten en onderzoek als extern, waarbij zij worden ondersteund door het Longfonds.

Vanuit hun deskundigheid beoordeelt de LED bijvoorbeeld mee aan welke subsidie aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek het Longfonds geld geeft. Daarnaast zijn ze actief naast projectleiders, zorgaanbieders en andere professionals om het patiëntenperspectief in te brengen. Zodat er niet vóór maar mét de patiënt gedacht wordt.

Wilt u meer informatie, neem contact op via  ervaringsdeskundigen@longfonds.nl of (033) 43 41 277.