Criteria voor zorgverbetertrajecten

Vrijwilligers en Longfondsmedewerkers worden regelmatig bij zorgverbetertrajecten betrokken om het patiëntenperspectief in te brengen. Denk aan trajecten ter verbetering van de zorg op longafdelingen in een ziekenhuis of ontwikkeling van zorgpaden. Om dit praktisch aan te pakken is er het boekje Criteria voor beoordelen zorgverbetertrajecten. Wat mensen met een longziekte belangrijk vinden. Alle relevante criteria overzichtelijk op een rij. Het helpt om gedachten te ordenen en om na te gaan of (alle) criteria aan bod komen.

Hoe gebruikt u deze criteria?

  • In het boekje worden de criteria toegelicht inclusief voorbeeldvragen. Uiteraard zijn er meer vragen te bedenken, ook afhankelijk van het onderwerp waarvoor iemand aan tafel zit.
  • Voor gemakkelijk gebruik is er een losse checklist op A5 formaat met de criteria overzichtelijk onder elkaar. In gesprek kan de patiëntvertegenwoordiger hierop afvinken welke items besproken zijn.

Beide zijn hier te downloaden: het boekje en de losse checklist. U kunt ook een exemplaar bestellen via bestellingen@longfonds.nl onder vermelding van Criteria voor beoordelen zorgverbetertrajecten. Geef ook even aan of u het boekje wilt bestellen en/of de losse checklist.

Achtergrondinformatie: doorontwikkeling van de 'Criteriawaaier'
Tot nu toe werd regelmatig de Criteriawaaier. Beoordelingscriteria voor kwaliteit van zorg en onderzoek gebruikt die in 2012 is ontwikkeld door Truus Teunissen en VUmc (Medisch Centrum). Voor gebruik in zorgverbetertrajecten bleek deze te weinig specifiek. Daarom heeft het VUmc met het Longfonds deze wetenschappelijk onderbouwde criteria geformuleerd. Deze nieuwe criteria zijn gebaseerd op deze oorspronkelijke criteriawaaier en toelichting.