Goed om nieuwe gezichten te zien en zo meer mensen met een longziekte te bereiken Chris Nederkoorn, vrijwilliger Flevoland

Iets anders organiseren?

Nederland telt meer dan een miljoen mensen met een longziekte. Ze wonen in elke stad, in elk dorp en in elke wijk. Maar vaak kennen ze elkaar niet. Een Ontmoetingsdag kan daar verandering in brengen. Tijdens deze dag komen mensen met een longziekte en zorgverleners bij elkaar. Zorgverleners krijgen de kans om voorlichting te geven aan een grote groep, deelnemers kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Een ander idee is bijvoorbeeld een Verwenmiddag.

zelf aan de slag met een Ontmoetingsdag?

Lijkt het u leuk om mee te werken aan de Ontmoetingsdag? Neem dan contact op met uw relatiemanager om te kijken wat er allemaal mogelijk is. De penningmeester van uw regio kan u vertellen of er budget is voor de Ontmoetingsdag. Ook kunt u via sponsoring geld verzamelen voor deze activiteit.

MATERIALEN

Het Longfonds helpt u graag op weg. Daarom heeft zij de volgende materialen ontwikkeld:

TIPS

De kans is groot dat op deze activiteit veel mensen afkomen die het Longfonds niet kennen. Een mooi moment om te vertellen wat het Longfonds doet en leden te werven.

of organiseer een Verwenmiddag

De Verwenmiddag geeft mensen met een longziekte een leuke, ontspannen middag. Het is een laagdrempelige activiteit om als vrijwilliger mee aan de slag te gaan; het is eenmalig en kan met kleine groepen worden gehouden. Wilt u ervoor zorgen dat mensen met een longziekte even niet hoeven te denken aan hun ziekte? Kom dan in actie! Neem contact op met de relatiemanager van uw regio. De penningmeester van uw regio kan u vertellen of er budget is voor een Verwenmiddag. Of wellicht kunt u via sponsoring aan geld komen.

MATERIALEN

Het Longfonds helpt u graag op weg. Daarom heeft zij de volgende materialen ontwikkeld:

TIPS
  • Veel scholen en beroepsopleidingen willen gratis een behandeling of bijvoorbeeld catering verzorgen tijdens de Verwenmiddag, zodat leerlingen kunnen oefenen in de praktijk.
  • Om een organisatie te overtuigen mee te doen, kunt u vertellen dat het belangrijk is dat jongeren oefenen met klanten met een longziekte.