Individueel Zorgplan

Als Longfonds vinden we het Individueel Zorgplan (IZP) erg belangrijk omdat hierin de doelen waar de patiënt aan wil werken centraal staan. Dit zijn niet alleen medische doelen, maar ook een sociaal doel. Bijvoorbeeld dat de patiënt zelfstandig naar de supermarkt kan blijven gaan of op de kleinkinderen kan passen. Zowel de zorgverlener als de patiënt spelen een belangrijke rol in het individueel zorgplan.

AANLEIDING

Om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te hebben als longpatiënt kan het helpen om zelf je ziekte te managen. Zorgverleners hebben een belangrijke rol om zelfmanagement te stimuleren en patiënten hierbij te ondersteunen en te begeleiden. Voor veel patiënten is het echter lastig om een actieve rol te pakken. Het is belangrijk dat mantelzorgers ook betrokken worden aangezien begrip en medewerking van partner/naasten een belangrijke rol speelt bij het goed kunnen omgaan met uw longziekte.

Een middel om zelfmanagement te bevorderen en patiënten meer regie te geven over hun eigen gezondheid is het individueel zorgplan (IZP). Maar is het IZP geschikt voor elke longpatiënt? En zo ja, hoe moet dat IZP er dan uitzien? Wat is de toegevoegde waarde van een IZP?

WAAROM IS EEN IZP BELANGRIJK?

Het Longfonds heeft, in samenwerking met het Athena Instituut van de Vrije Universiteit, onderzoek gedaan naar wensen en behoeften van mensen met astma en COPD ten aanzien van het individueel zorgplan. Hier gaan we dieper in op de aspecten van een IZP die essentieel zijn vanuit het perspectief van longpatiënten. Dit standpunt is niet alleen te gebruiken voor een IZP voor mensen met Astma en/of COPD maar ook voor mensen met een zeldzame longziekte zoals Bronchiëctasieën of Alpha 1.

Lees hier uitgebreid standpunt IZP