Fonds en patiëntenorganisatie in één

Het Longfonds is een gezondheidsfonds én patiëntenorganisatie. Vaak zijn die gescheiden, wij combineren ze. Dat is onze unieke kracht: mensen staan centraal in ons werk, wetenschap is de basis.

We vinden het vanzelfsprekend dat ervaringsdeskundigen (mensen met een longziekte of hun naasten) altijd betrokken zijn bij wat we doen. Dit geldt ook voor het opstellen en uitvoeren van ons beleid. Zowel de Raad van Toezicht als de Meedenkgroepen zijn binnen het Longfonds actief én statutair verankerd. Naast meedenken met beleid kunt u ons helpen tijdens evenementen, meedoen aan ons longpanel en lokaal activiteiten organiseren op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting, fondsenwerving of belangenbehartiging. Wilt u ook meedoen? Graag! Stuur een mail naar meedoen@longfonds.nl.

Toekomstplannen

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen, voor en met iedereen. We maken onderzoek mogelijk, we pakken vieze lucht aan en we doen er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten, en voor iedereen die dat misschien ooit wordt. Hoe we dat doen, staat beschreven in ons meerjarenbeleidsplan (2019-2020). Betere zorg en behandeling, vroegere opsporing van longziekten en betere medicijnen: dat is onder andere waar het Longfonds de komende jaren aan zal werken. En dat kan niet zonder uw enthousiaste hulp en inzet!

Successen

Dankzij u en onze andere vrijwilligers zijn al veel successen geboekt voor mensen met een longziekte. Zo hebben we de ongezonde lucht in gemeenten op de kaart gezet, hebben we de Zorgstandaard COPD ontwikkeld, hebben we horeca rookvrij gemaakt en is de lucht op veel scholen een stuk gezonder. Samen met deskundigen, zorgverleners en overheden hebben onze vrijwilligers dergelijke projecten tot een goed einde gebracht.