Factsheets bewegen

Het Nivel  (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) voert regelmatig onderzoek uit bij patiënten over thema’s die belangrijk zijn. Bij deze onderzoeken worden grote aantallen patiënten bevraagd en de uitkomsten ervan helpen ons bij het maken van keuzes voor beleid en/of projecten.

In opdracht van het Longfonds heeft het Nivel in 2012 een 2-tal factsheets ontwikkeld over bewegen. Hierin wordt door patiënten antwoord gegeven op vragen als: Hoeveel patiënten bewegen voldoende, hebben patiënten behoefte aan ondersteuning bij bewegen, krijgen patiënten advies over bewegen en is dit advies op maat, wat is de belangrijkste reden dat mensen met ene longziekte niet meer bewegen?

NIVEL factsheet bewegen astma

NIVEL factsheet bewegen COPD