Wereld COPD Dag 16 november

In Nederland hebben 300.000 mensen een groot risico op COPD zonder dat ze dit zelf weten… Vroeg opsporen, kan erger voorkomen.

COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan. 300.000 mensen hebben grootrisico op COPD, zonder dat ze het zelf weten. Doe hier de test, dan ziet u meteen of u risico heeft op COPD. Als u erop tijd bij bent, zou u erger kunnen voorkomen.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet