Verslag bijeenkomst Longpunt Weert 20 september 2017

Longpunt Weert startte na de zomervakantie met maar liefst twee sprekers.

Yvonne Goërtz , wetenschappelijk onderzoeker bij CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, vertelde de bezoekers over FAntasTIGUE, een studie naar de vermoeidheid bij COPD en die impact die dat heeft op het dagelijks leven. Wat blijkt namelijk? Na een periode van 2 jaar zijn de vermoeidheidsklachten van COPD-patiënten doorgaans verdubbeld. Ze zijn vaker somber, minder actief en slapen slechter. Het is dus belangrijk om hiervoor een behandeling te vinden. Daarvoor willen de onderzoekers inzicht krijgen in het dagprogramma van patiënten. Met behulp van vragenlijsten doen ze onderzoek, zowel in de thuissituatie als (indien van toepassing) bij ziekenhuisopname.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst werd gevuld door longarts Roy Sprooten. Zijn lezing ging over het plaatsen van zgn. “klepjes” of “ventieltjes” bij COPD. Daarbij is geen sprake van chirurgische verwijdering van een slechte longkwab maar wordt het slechte deel alleen maar uitgeschakeld. De behandeling is met name bedoeld voor mensen met emfyseem. Helaas komt niet iedereen voor deze behandeling in aanmerking, bij een screening van 100 personen blijft slechts 10% over. De behandeling is ook niet zonder risico’s, een klaplong komt vaak voor.

Bij de beoordeling of iemand wel of niet geschikt is voor deze ingreep kijkt het behandelteam o.a. naar

-        de kwaliteit van het hart, i.v.m. narcose

-        de longfunctie

-        de uitslag van een CT-scan om te beoordelen welke longkwab geschikt is

-        de 6 minuten wandeltest

V/Qscan: onderzoek naar de ventilatie en doorbloeding van de longen

Alternatief voor het plaatsen van ventieltjes is de zgn. coil. Hier is men in Groningen mee bezig en de behandeling is vergevorderd. Er is een goede samenwerking tussen de behandelende artsen van het universitair ziekenhuis in Groningen en Maastricht.

Dank aan beide sprekers voor een interessante en leerzame middag!

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet