Uitnodiging landelijke sessies patiëntenvereniging

De patiëntenvereniging van het Longfonds is begin dit jaar gestart met een zoektocht naar de best passende juridische organisatievorm, die helpt om de missie en visie van het Longfonds beter te realiseren. 

Belangrijk hierbij is het organiseren van invloed en zeggenschap van mensen. Ook moet de organisatie toekomstbestendig zijn en moet het de slagkracht van de organisatie vergroten.

Deze zoektocht doen we samen, we zijn gestart met de leden en vrijwilligers, het bestuur en het bureau. Zo hebben we een online enquête gehouden onder de leden (februari 2016), hebben we gesprekken gevoerd in de rayoncommissies (mei 2016) en is er een eerste ronde landelijke sessies geweest (juni 2016).

Stand van zaken

We hebben inmiddels een bouwtekening gemaakt voor de nieuwe organisatie. In dit voorstel wordt formele en informele invloed georganiseerd met veel verschillende instrumenten en methoden. Ook wordt de samenwerking tussen het landelijke bureau en de lokale organisatie versterkt. Tot slot levert dit voorstel een besparing in tijd op, omdat het bureau niet langer allerlei dubbele handelingen hoeft uit te voeren, zoals het samenvoegen en splitsen van beleid en begroting. Op 18 februari 2017 wordt door de Ledenraad een definitief besluit genomen over het voorstel.

We nodigen u graag opnieuw uit!

Waarom? Om het voorstel dat er nu ligt met u te bespreken. We zijn benieuwd naar uw reactie en we willen graag horen welke mogelijkheden en kansen u ziet in deze nieuwe opzet.

Er zijn vijf bijeenkomsten:

Den Bosch                        Woensdag 14 december 2016                   14.00 – 16.00 uur            
Assen                                Donderdag 15 december 2016                  17.00 – 19.00 uur            
Purmerend                       Dinsdag 10 januari 2016                            18.00 – 20.00 uur            
Amersfoort                       Donderdag 12 januari 2017                        14.00 – 16.00uur            
Amersfoort                       Donderdag 12 januari 2017                        19.00 – 21.00 uur              

Tijdens deze bijeenkomsten delen Hendrien Witte en Michael Rutgers de plannen met u en gaan we met u in gesprek over de toekomst van het Longfonds. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar secretaresse@longfonds.nl

We hopen u binnenkort te zien en te spreken. 

Zodra wij weten hoeveel mensen er op de diverse locaties komen, geven wij u de exacte adresgegevens door.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet