Uitkomst vrijwilligers enquête

Onlangs is er een enquête verstuurd onder alle vrijwilligers van het Longfonds. Uiteindelijk hebben 158 vrijwilligers deze enquête ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! 

Het merendeel van onze vrijwilligers geeft aan vrijwilligerswerk te doen omdat hij/zij door ziekte niet meer kan werken maar wel graag een maatschappelijke bijdrage wil leveren en omdat mensen graag iets willen betekenen voor anderen. Als Longfonds zijn wij uiteraard heel erg blij met uw inzet en bevlogenheid om iets te willen betekenen voor anderen! Zonder vrijwilligers kunnen wij onze doelen niet behalen.

Uit de enquête wordt duidelijk dat vrijwilligers het erg belangrijk vinden dat het Longfonds hen op inhoudelijk en praktisch niveau ondersteund. 86% van de vrijwilligers ervaart het contact met hun eerste aanspreekpunt (meestal de consulent) als erg plezierig/prima en wordt goed ondersteund. Als het contact minder prettig wordt ervaren heeft dit meestal te maken met de communicatie. Dit nemen we uiteraard mee als aandachtspunt. 

21 % van de vrijwilligers is er niet van op de hoogte dat Longfonds trainingen/uitwisselingsbijeenkomsten organiseert voor vrijwilligers. 50% van de mensen die bekend is met het aanbod op het gebied van trainingen heeft ook wel eens een training gevolgd. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een Longpunt uitwisselingsbijeenkomst of een training voor LED-vrijwilligers (Longfonds Ervaringsdeskundigen). Het is dus zeker een aandachtspunt om de bekendheid van dit aanbod te vergroten.

Het merendeel van de mensen (59%) leest de vrijwilligersnieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Ook geven mensen aan dat de consulent een belangrijke informatiebron is. Wij zijn uiteraard blij dat u over het algemeen tevreden bent met de ondersteuning vanuit het Longfonds bureau en gaan met de aandachtspunten aan de slag.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet