Longpunt Maastricht 13 november 2017: Over grenzen en begrip

Hoe is het om samen te leven met iemand met een chronische longziekte? Hoe zit het met de zorglast voor de inwonende naasten, zoals partner of kinderen? En wat betekent het als u als naaste zelf ook een chronische aandoening heeft? Zomaar wat voorbeelden van vragen waarover we op 13 november met elkaar in gesprek gingen onder leiding van Nienke Nakken, ergotherapeut onderzoeker bij CIRO-Horn. Nienke promoveerde in het voorjaar van 2017 op haar onderzoek naar de rol van inwonende naasten van personen met COPD. Haar studie  kreeg de toepasselijke naam: Home Sweet Home.

Tijdens een boeiende presentatie loodste Nienke ons als ervaren gids door haar onderzoek. Als dat bij de Longpunt-bezoekers vragen opriep kon zij daar meteen antwoord op geven. Voor veel patiënten en naasten waren de resultaten heel herkenbaar, al kwamen er soms best wel onverwachte dingen naar voren. Zo bleek dat naaste inwonenden vaak zelf ook een of meerdere chronische ziekten hebben, in sommige gevallen zelfs 5 aandoeningen!

Ook de leefstijl van inwonende naasten stimuleert niet altijd een gezonde leefstijl voor de longpatiënt: 33% rookt en 70% is inactief! Ook hebben inwonende naasten moeite met het inschatten van de probleemactiviteiten van de patiënt. Het is dus belangrijk om van beide kanten wensen en verwachtingen uit te spreken.

                                                                       

Aan het eind van haar presentatie gaf Nienke 4 tips voor het vinden van een goede balans:

1.Een gezond beweegpatroon

2.Interval bewegen

3.Activiteiten uitsmeren

4.Grenzen herkennen en respecteren

En 2 tips voor het behouden van een goede balans

1.Gezamenlijke activiteiten doen

2.Naasten erbij betrekken

Dankjewel Nienke voor een boeiende en inspirerend Longpunt. Met de bovenstaande tips kunnen chronische longpatiënten samen met hun naasten hun leefpatroon verbeteren. En dat komt een Home Sweet Home zeker ten goede!

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet