Longfonds lobby naar gemeenteraad 2018

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partijen schrijven nu hun partijprogramma’s. Vanuit het Longfonds hebben we hiervoor input geleverd. Op een drietal onderwerpen hebben we de politieke partijen van de 100 grootste gemeentes ons standpunt gestuurd.  

We hopen dat de politieke partijen dit opnemen in hun partijprogramma’s en dat het volgende college meer aandacht gaat besteden aan de onderwerpen die voor longpatiënten zo belangrijk zijn.

De input gaat over 3 onderwerpen

Een brief over mobiliteit en gezonde en veilige stadsinrichting.
Deze brief is opgesteld samen met o.a. Milieudefensie, Natuur en Milieu, Fietsersbond, Wandelnet en Reizigersvereniging Rover. Hierin staat een oproep voor een gezonde (luchtkwaliteit: zero-emissie, weren van vervuilende diesels), klimaatvriendelijke en veilige stad te maken. Brief gezonde stadsinrichting.

Een brief over houtrook, samen met Stichting Houtrookvrij.
Hierin een oproep dat niemand meer ziek wordt door houtstook. Te beginnen met een stookverbod bij mist en windstil weer, voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtstook, en de oproep om mensen die aangeven ziek te worden van de houtrook van hun buren serieus te nemen. Brief over houtrook.

Samen met de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding hebben we een brief gestuurd over de Rookvrije Generatie.
We streven naar een maatschappij waarin kinderen rookvrij kunnen opgroeien en worden beschermd tegen de verleiding om te gaan roken. En waarin rokers die willen stoppen met roken, de ondersteuning krijgen die nodig is om van hun verslaving af te komen.
Met de oproep om de Rookvrije Generatie als uitgangspunt te nemen van beleid. Bijvoorbeeld door het creëren van rookvrije speeltuinen, scholen en sportvelden. Brief over de Rookvrije Generatie.

Voor contact of meer informatie kunt u contact opnemen met Agnes de Bruijn, agnesdebruijn@longfonds.nl

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet