LED vrijwilligersnieuws

Op woensdag 23 nov organiseren we een Themabijeenkomst “Pak de regie” voor LED vrijwilligers.

Er wordt achtergrondinformatie gegeven over onder andere persoonsgerichte zorg, zelfmanagement en  samen beslissen en er is alle gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen over wat men als LED'er tegenkomt in de praktijk. Kijk voor meer informatie op het virtuele kantoor en meld u voor 10 november aan https://longfonds.sharepoint.com/Nieuws/Lists/Berichten/Post.aspx?List=b...

(Ervaringsdeskundigen die al actief zijn in de LED-groep hebben een inlog voor het virtueel kantoor ontvangen.)

Patiëntenparticipatie

Met patiëntenparticipatie wil het Longfonds een bijdrage leveren om de zorg optimaal af te stemmen aan de wensen en de behoeftes van patiënten.

Patiënten kijken met een andere blik naar de zorgverlening dan hulpverleners. Zij kunnen een unieke toegevoegde waarde hebben met het inbrengen van hun  ervaringsdeskundigheid (patiëntenparticipatie). Het houdt in dat patiënten de mogelijkheid krijgen kennis en ervaringen in te brengen die de zorg verbeteren en zij komen zo op voor de belangen van longpatiënten.

De LED (Longfonds Ervarings Deskundigen) bestaat uit een groep vrijwilligers. Hun ervaring wordt meegenomen bij kwaliteit van zorg projecten, beleid en onderzoek. Als partner naast professionals, beleidsmakers en wetenschappers. Met als doel de kwaliteit van zorg te vergroten. Opdrachten kunnen van structurele aard zijn, maar ook tijdelijk en soms ad hoc. Zowel binnen als buiten het Longfonds. 

Heeft u ook interesse om deel uit te maken van de LED? Meldt u dan aan

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet