Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord organiseert in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid op woensdag 25 oktober een thema- en discussiemiddag voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensen over dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren.

Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reanimeren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan? In de maatschappij worden hierover tal van discussies gevoerd. Het Ouderenberaad vraagt ervaringsdeskundigen en medische professionals ieder vanuit de eigen deskundigheid op diverse discussiepunten in te gaan.

Na afloop van het inhoudelijk programma is het mogelijk om met de aanwezige deskundigen door te praten.

De middag is kosteloos. We hebben graag dat U zich tevoren aanmeldt, maar dat is niet noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: Ouderenberaad@lumc.nl

Heeft u van te voren al enkele vragen die u graag aan het forum zou willen stellen, dan kunt u deze doorgeven bij uw aanmelding.

De middag wordt georganiseerd in het Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, 2341HA op 25 oktober tussen 13.30 uur en 16.30 uur.

Het PROGRAMMA:

13:30 uur Inloop, koffie/thee

13:45 uur Opening door middagvoorzitter

14:00 uur Inleiding mevr. Dr. D.P.Touwen, docent medische ethiek en recht in het LUMC, over keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden in de laatste levensjaren.

14:45 uur Pauze

15:00 uur Forum van deskundigen met medewerking van (60 min):
                een plaatselijke huisarts, een klinisch geriater van de Alrijne Zorggroep,
                een vrijwilliger namens NVVE, de docent medische ethiek en recht,
                alsmede een deskundige op gebied van wilsverklaringen.
                Het forum zal worden bevraagd door de dagvoorzitter.

16:00 uur Sluiting als open einde: Tot 16:30 uur gelegenheid om aan te sluiten bij anderen die over het thema willen doorpraten.

Deze middag bent u van harte welkom. Wij hopen op een ruime opkomst en een waardige gedachtewisseling!

Aan bijeenkomsten op andere locaties in de regio wordt gewerkt!

Alrijne Ziekenhuis                                LUMC                                       Zorg en Zekerheid
yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet