Informatiemiddag: ”Dokter is het mijn hart of zijn het mijn longen?"

13 februari Longpunt Maastricht:

Dokter is het mijn hart of zijn het mijn longen? Dat is het onderwerp van het eerste Longpunt in het nieuwe jaar, waarbij u kennis kunt nemen van feiten en fabels over de (samen)werking van het hart en de longen. Kunnen mensen met een longziekte problemen krijgen met hun hart? En omgekeerd: wat betekent het voor de longen als een patiënt hartklachten heeft ?

Vraagt u zich wel eens af of uw hart ook gevaar loopt bij slecht functionerende longen? Of welke invloed uw longmedicatie heeft op het hart? Kom dan op maandag 13 februari naar Longpunt Maastricht. Prof. Dr. G.J. Wesseling, werkzaam als Longarts bij Maastricht UMC+ verzorgt dan een presentatie. Niet alleen longpatiënten maar natuurlijk ook hartpatiënten en hun mantelzorgers zijn van harte welkom om deze middag bij te wonen. We organiseren dit bijzondere Longpunt in samenwerking met de Hart&Vaatgroep. Dat betekent dat er dit keer niet alleen een stand van het Longfonds maar ook een stand van de Hart&Vaatgroep zal zijn, waar u voorafgaand aan het Longpunt en tijdens de pauze terecht kunt voor informatie.

Longpunt vindt elke tweede maandag van de maand plaats, van 13.30 tot 15.30 uur. De zaal is open vanaf 13.15 uur. Locatie: Trefcenter Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, Maastricht

Vanaf 2017 Longpunt op 2 locaties in Maastricht

Met ingang van 2017 wisselen we de locatie van Longpunt af. De ene maand komen we bij elkaar in Maastricht Oost, de andere maand in Maastricht-West. Hoe werkt dat?
In de even maanden zitten we in Trefcenter Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, Maastricht.
In de oneven maanden zitten we in Manjefiek Malberg, Malbergsingel 62, 6218 AV Maastricht.

Raadpleeg voor alle zekerheid de agenda op www.limburg.longfonds.nl. voor de juiste locatie.

Lokale samenwerking

Vrijwilligers van het  Longfonds  werken lokaal samen met patiënten en zorgverleners.

Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt de plek waar zij hun patiënten in een groep kunnen ontmoeten en mogelijk verder verwijzen. Voor vrijwilligers is Longpunt de plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.

Van harte welkom

Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt. Informatie via maastricht@longpunt.longfonds.nl of kijk op www.limburg.longfonds.nl voor het jaarprogramma van Longpunt. Mensen die komen wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Steffin, werkgroepcoördinator van Longpunt Maastricht, tel. 06-41734925

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet