Informatiemiddag: “Astma, allergie en prikkels”

11 september 2017 Longpunt Maastricht

Astma is een chronische longziekte waarbij benauwdheid meestal plotseling optreedt. We noemen dit een astma-aanval. Zo’n aanval wordt uitgelokt door prikkels en kan angst opleveren: het gevoel dat je stikt. Niet elke astmapatiënt heeft dezelfde klachten. Ook kan het per moment verschillen waar je last van hebt en hoe ernstig de klachten zijn. Klachten die veel voorkomen zijn benauwdheid, hoesten, piepen, last van slijm en moe zijn.

Astma ontstaat doordat men in aanraking komt met prikkels. Ook deze kunnen per persoon verschillen. Wilt u meer weten over de verschillende prikkels die een astma-aanval kunnen veroorzaken. Wat u zelf kunt doen om een aanval bij uzelf of uw kind zoveel mogelijk te voorkomen en wat het belang is van een goede conditie? Gastspreker van deze informatie zal zijn Dr. Martijn Bisschoff van MUMC+. Kom naar Longpunt Maastricht op maandag 11 september in Maastricht-Oost. Longpunt Maastricht vindt elke tweede maandag van de maand plaats, van 13.30 tot 15.30. De zaal is open vanaf 13.15 uur: Locatie deze maand: Trefcenter Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, Maastricht.

Longpunt op 2 locaties in Maastricht

Met ingang van 2017 wisselen we de locatie van Longpunt af. De ene maand komen we bij elkaar in Maastricht-Oost in Trefcenter Wittevrouwenveld, de andere maand in Manjefiek Malberg in Maastricht-West. Uiteraard bent u op beide locaties elke maand van harte welkom! Raadpleeg voor alle zekerheid de agenda op www.limburg.longfonds.nl. voor de juiste locatie.

Lokale samenwerking

Vrijwilligers van het  Longfonds  werken lokaal samen met patiënten en zorgverleners.

Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt de plek waar zij hun patiënten in een groep kunnen ontmoeten en mogelijk verder verwijzen. Voor vrijwilligers is Longpunt de plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.

Van harte welkom

Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt. Informatie via maastricht@longpunt.longfonds.nl of kijk op www.limburg.longfonds.nl voor het jaarprogramma van Longpunt. Mensen die komen wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet