Hoe gaat u om met persoonsgegevens?

De nieuwe privacywetgeving is in gegaan. Dat heeft onder andere invloed op de manier waarop u met persoonsgegevens voor het Longfonds om gaat. We hebben een handleiding gemaakt zodat het voor u als vrijwilliger duidelijker wordt wat de nieuwe privacywet betekent voor uw werk voor het Longfonds.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens houden alle persoonlijke gegevens van iemand in, waaronder: naam, IBAN-nummer, adres, telefoonnummer en betalingsgegevens, maar ook online gegevens als gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres, cookies, enzovoort. Het Longfonds geeft u deze informatie van bijvoorbeeld leden en/ of vrijwilligers. Ook geeft het Longfonds u toegang tot persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten of van mensen die gebruik maken van diensten van het Longfonds. Deze persoonsgegevens zijn en blijven eigendom van het Longfonds.

Handleiding

Wat betekent de nieuwe privacywetgeving voor u als vrijwilliger van het Longfonds? Wat wordt er van u verwacht? Dat kan onduidelijk zijn. Daarom hebben we de volgende handleiding gemaakt:

  1. Gebruik de gekregen persoonsgegevens alleen voor uw taken als vrijwilliger voor het Longfonds. Niet voor een ander doel.
  2. Alle persoonsgegevens die u voor uw vrijwilligerstaken ontvangt, zijn strikt vertrouwelijk. Deze informatie mag u aan niemand geven. Ook niet aan familie of andere leden of vrijwilligers van het Longfonds. U mag persoonsgegevens alleen doorgeven als het Longfonds daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  3. U mag niet zomaar persoonsgegevens of aanwezigen bij een activiteit registreren. Hiervoor is toestemming nodig. Vraag bezoekers van een Longpunt bijvoorbeeld duidelijk of ze hun mailadres achter willen laten om op de hoogte gehouden te worden over de activiteiten van het Longpunt. Geef mensen ook altijd de mogelijkheid om zich hier weer voor af te melden.
  4. De persoonsgegevens die u verwerkt moeten beveiligd worden. Sla bijvoorbeeld een Excellijst met persoonsgegevens zoals naam, adres en/of e-mailadres, veilig en centraal op. Bijvoorbeeld in OneDrive of het Collecteportaal. Hierover volgt nog meer informatie.
  5. Komt u erachter dat persoonsgegevens kwijt zijn, bijvoorbeeld doordat uw laptop is gestolen, of doordat u een USB-stick bent verloren? Of heeft iemand op een andere manier toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens? Dan bent u verplicht een melding te maken bij het Longfonds. Dit kan via ict@longfonds.nl.
     

Deze handleiding is per 25 mei 2018 van kracht.   

Heeft u vragen? Neem contact op met uw relatiemanager of consulent.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet
Reacties (2)

V.w.b. punt 3; laat mensen tekenen op de aanwezigheidslijst, met de mededeling dat zij dan toestemming geven om deze persoonlijke gegevens te mogen verwerken/gebruiken (voor het doel, waar ze voor bestemd zijn) zoals verdere activiteiten of het sturen van informatie. Of maak een briefje/flyer, waar dit in wordt uitgelegd en geef dit af.

Geen