Eerste vrijwilligers zetten gemeenteraad aan tot actie

De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond. In de campagne Gezonde Lucht konden mensen online de luchtkwaliteit in hun buurt checken. Én ze konden aangeven waarover ze in hun gemeente ongerust zijn. Misschien heeft u deze check ook gedaan? In totaal deden zo’n 365.000 mensen deze online test. Hiervan hebben ongeveer 40.000 mensen hun grootste zorgen doorgegeven. In ongeveer 30 gemeenten gaan Longfonds-vrijwilligers op pad om deze de zorgen te overhandigen bij hun gemeenteraad.

Leiden bijt de spits af

Vrijwilliger Greetje Gruting-Wijnhold was één van de eerste vrijwilligers die haar gemeenteraad aanzette tot actie. Zij overhandigde op 12 april een brief aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad in Leiden. In deze brief wordt aangegeven over welke punten rondom luchtkwaliteit de inwoners van Leiden bezorgd zijn. Uiteraard wordt de noodzaak tot actie onderstreept.

In Leiden werden de luchtkwaliteit in het algemeen en het drukke verkeer als belangrijkste verbeterpunten benoemd. Om tot concrete actie te kunnen komen zaten bij de brief een informatiemap en de resultaten van de campagne in Leiden. Naast de gemeenteraadsleden was ook de lokale pers aanwezig. Greetje: ‘Omwille van de zeer drukke agenda van de fractievoorzitters heb ik volstaan met een korte speech, een kleine informatiemap en het aanbieden van de brief. Men verzekerde ons er zeker serieus aandacht aan te schenken.’

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet
Reacties (12)

Nu de gasprijzen omhoog gaan, ben ik bang dat er steeds meer hout verstookt gaat worden. En dat terwijl gas een prima form van schone energie is, niet eerst en met ruime overcapaciteit om de piekbelasting op te vangen, opgewekt hoeft te worden zoals elektriciteit.

In de gemeente Drimmelen speelt milieu geen enkele rol.
150 ha zonnepanelen plaatsen waar goede landbouwgrond voor moet wijken . In 2015/2016 duizend bomen gerooid en stuiken verwijderd om te besparen op onderhoud.
Zeggelaan hoofdroute gemaakt met geluidsoverlast tot 110 Db . 6000 voertuigen maken dagelijks gebruik van deze laan ,waarvan 25% harder rijd dan 55 t/m 130 km en dan nog de CO2 uitstoot die dit met zich meebrengt.
Gemeemte Drimmelen een groene/blauwe gemeente roepen ?

Houtkachels afschaffen in buurten, veel stankoverlast!!!!