Eerste landelijke sessie in het proces patiëntenvereniging

Zoals u misschien al wel weet, buigt het bestuur van de Longfonds patiëntenvereniging zich over de vraag wat de best mogelijke organisatievorm voor de patiëntenvereniging is om de missie en visie van het Longfonds naar de toekomst zo goed mogelijk invulling te geven.

De belangrijke punten voor het bestuur hierbij zijn:

  • Het verbeteren en borgen van invloed en zeggenschap van betrokken leden en vrijwilligers,
  • De borging van de lokale activiteiten  
  • Een toekomstbestendige structuur

Een klankbordgroep van 7 leden denkt mee met het bestuur.

Het jaar 2016 wordt gebruikt om ideeën op te halen en na te denken over verschillende oplossingen. Een onderdeel van dit proces zijn landelijke sessies waar leden en vrijwilligers gezamenlijk in gesprek kunnen gaan over dit onderwerp. Voorafgaand aan deze sessies is een online enquête geweest. De antwoorden uit deze enquête zijn verdiept tijdens reguliere vergaderingen in de Rayons.

Maandag 9 mei heeft de eerste landelijke sessie plaatsgevonden in Amersfoort. Er waren 20 deelnemers. Daarnaast waren namens de patiëntenvereniging ook Hendrien Witte (directeur Longfonds patiëntenvereniging) en Marcel Bos (verenigingsconsulent) aanwezig.

Hendrien Witte heette iedereen welkom en lichtte toe waarom het bestuur van de patiëntenvereniging dit proces is gestart. Zoals gezegd is dat om antwoord te vinden op de vraag wat de meest optimale structuur is voor het realiseren van de missie van het longfonds. Daarbij zoeken we naar nieuwe en betere vormen van invloed en zeggenschap, zodat de mening van de patiënt goed wordt ingebracht bij het werk van het Longfonds. Ook zijn de resultaten gepresenteerd van de online enquête en van de bijeenkomsten in de Rayons.

Het leverde een levendig gesprek op over voor- en nadelen van een mogelijke verandering. Er werden voorbeelden aangehaald van andere patiëntenverenigingen om te kijken wat we van hen kunnen leren. Ook is nagedacht over hoe we invloed en zeggenschap het beste met elkaar kunnen organiseren. Want dat invloed van patiënten belangrijk is, dat stond voor iedereen als een paal boven water, het gaat per slot van rekening om hen!

Er volgen nog 4 landelijke sessies, verspreid door Nederland. De overige bijeenkomsten zijn:

  • 12 mei in Assen (17.00 – 20.00 uur)  
  • 20 mei in Purmerend (14.00 – 17.00 uur)
  • 24 mei in Den Bosch (14.00 – 17.00 uur)
  • 27 mei in Amersfoort (14.00 – 17.00 uur)

Mocht u zich nog willen aanmelden dan kan dat middels een mail naar marienadevries@longfonds.nl.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet
Reacties (1)

Was een uitstekende bijeenkomst, iedereen kwam aan het woord en er werd goed naar elkaar geluisterd!