De impact van het Longpunt

Wellicht bent u als vrijwilliger betrokken bij een Longpunt? Of u bezoekt het wel eens? Elk jaar vragen we Longpuntbezoekers wat zij vinden van het door hen bezochte Longpunt. Voor allerlei doelen is dit erg fijn om te weten. Dit jaar willen we graag nog uitgebreider onderzoeken wat de Longpunten voor invloed hebben.

Het onderzoek richt zich op de effecten die een Longpunt kan hebben. Dat gaat in de eerste plaats om mensen met een longziekte. Ook effecten op de naasten komen aan bod. Effecten zijn bijvoorbeeld: Is er sprake van een toename van kennis over de longziekte? Is er sprake van verbeterd zelfmanagement, en zo ja op welke vlakken?

Doelen en opzet van het onderzoek

Met inzicht in de effecten kan het Longfonds, samen met de vrijwilligers, de Longpunten nog beter laten aansluiten bij de behoeften van de bezoekers. En zo kunnen we ook naar anderen de meerwaarde van Longpunten duidelijk laten zien. Er zal gewerkt worden met een aantal groepsinterviews, zogenaamde focusgroepen. Een gespecialiseerd bureau helpt daarbij. Verder wordt er een speciale vragenlijst ontwikkeld voor de bezoekers. De bedoeling is om na de zomer meer over de resultaten te kunnen vertellen.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet