13 november 2017 Longpunt Maastricht Informatiemiddag: “Over grenzen en begrip”, naar tevredenheid omgaan met anderen, ondanks je ziekte

Hoe is het om samen te leven met iemand met een chronische longziekte? Hoe zit het met de zorglast voor de inwonende naasten, zoals partner of kinderen? En wat betekent het als u als naaste zelf ook een chronische aandoening heeft? Zomaar wat voorbeelden van vragen waarover we met elkaar in gesprek gaan onder leiding van Nienke Nakken, ergotherapeut onderzoeker bij CIRO-Horn. Nienke promoveerde dit voorjaar op haar onderzoek naar de rol van inwonende naasten van personen met COPD. Haar studie  kreeg de toepasselijke naam: Home Sweet Home.

De thuissituatie van personen met COPD heeft veel invloed op de behandeling. Vandaar dat we voor deze bijeenkomst met name ook partners en kinderen van patiënten willen uitnodigen te komen. Nienke zal in haar presentatie inhoudelijk ingaan op probleem van grenshantering  bij dagelijkse activiteiten. Verder zullen probleemactiviteiten van patiënten en hoe naasten die inschatten aan bod komen. Na de koffie is er dan ruimte om ervaringen  uit te wisselen .
 
Wilt u weten hoe u elkaar thuis beter kunt aanvullen zonder daarbij uw eigen gezondheid uit het oog te verliezen? Kom dan naar Longpunt op maandag 13 november in Maastricht-Oost. Longpunt vindt elke tweede maandag van de maand plaats, van 13.30 tot 15.30. De zaal is open vanaf 13.15 uur: Locatie deze maand: Trefcenter Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, Maastricht.
 
Lokale samenwerking Vrijwilligers van het  Longfonds  werken lokaal samen met patiënten en zorgverleners. Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt de plek waar zij hun patiënten in een groep kunnen ontmoeten en mogelijk verder verwijzen. Voor vrijwilligers is Longpunt de plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.
 
Van harte welkom Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt. Informatie via maastricht@longpunt.longfonds.nl of kijk op www.limburg.longfonds.nl voor het jaarprogramma van Longpunt. Mensen die komen wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet