10 april Longpunt Maastricht

Informatiemiddag: “Hoe voer je een goed gesprek aan de keukentafel?”.

Er zijn volop veranderingen in de zorg: Wmo, Wlz, Nieuwe Zorgverzekerings-

wet. De overheid wil de gezondheidszorg voor iedereen goed, betaalbaar en toegankelijk houden. Omdat steeds meer mensen zorg en ondersteuning krijgen, blijven de kosten stijgen. Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Wat is daarvoor dan nodig? En hoe voert u hierover het gesprek?

Voorop staat de vraag hoe mensen hun leven willen leiden. Wat is ervoor nodig om zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis te kunnen blijven? Welke zorg en ondersteuning vraagt dat, wat kunt u zelf, wat zijn de kosten van eventuele aanpassingen en wie uit uw omgeving zou u hierbij kunnen helpen? Over dit soort vragen gaan we deze maand bij Longpunt met elkaar in gesprek. De middag staat onder leiding van een adviseur van Zorg Verandert.

Longpunt vindt elke tweede maandag van de maand plaats, van 13.30 tot 15.30. De zaal is open vanaf 13.15 uur:
Locatie deze maand: Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht.

Vanaf 2017 Longpunt op 2 locaties in Maastricht

Met ingang van 2017 wisselen we de locatie van Longpunt af. De ene maand komen we bij elkaar in Maastricht Oost, de andere maand in Maastricht-West.

In de even maanden zitten we in Trefcenter Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, Maastricht.

In de oneven maanden zitten we in Manjefiek Malberg, Malbergsingel 62, Maastricht.

Uiteraard bent u op beide locaties elke maand van harte welkom!

Raadpleeg voor alle zekerheid de agenda op www.limburg.longfonds.nl. voor de juiste locatie.

Lokale samenwerking

Vrijwilligers van het  Longfonds  werken lokaal samen met patiënten en zorgverleners.

Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt de plek waar zij hun patiënten in een groep kunnen ontmoeten en mogelijk verder verwijzen. Voor vrijwilligers is Longpunt de plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.

Van harte welkom

Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt. Informatie via maastricht@longpunt.longfonds.nl of kijk op www.limburg.longfonds.nl voor het jaarprogramma van Longpunt. Mensen die komen wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet