‘Feiten en fabels over longziekten’

Op woensdag 18 januari a.s. organiseert Longpunt Weert de maandelijkse bijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst zijn ‘feiten en fabels’ met name over COPD en andere longziekten. Spreker is  J. van den Bergh, longarts SJG Weert.
Welke beweringen rond longziekten zijn een fabel? En wat is wel waar? De longarts geeft uitleg. De interactie van de aanwezigen is hierbij van harte welkom.

Mensen met longaandoeningen en hun partners zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst te bezoeken. Aanmelden of lidmaatschap van het Longfonds is niet nodig. Deelname is gratis. Wel worden bezoekers verzocht geen geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.
De bijeenkomst vindt plaats tussen 14:00 en 16:00 uur in Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3 te Weert. De zaal is open vanaf 13:30 uur.

Het Longpunt Weert is dé maandelijkse ontmoetingsplek voor longpatiënten, hun naasten en zorgverleners. Meestal hebben de bijeenkomsten een thema dat ingeleid wordt door een deskundige. Het tweede deel van de bijeenkomst wordt gebruikt om onderling ervaring uit te wisselen en sociale contacten op te doen.

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet